برهان الدین ربانی به خاک سپرده شد

 امروز مراسم تدفین برهان الدین ربانی رییس کمیسیون صلح و رییس جمهور سابق افغانستان برگزار شد. برهان الدین ربانی سه روز پیش توسط فردی که گفته می شد طی ماه های اخیر به عنوان نماینده طالبان با کمیسیون صلح مذاکره می کرد و بنا به توصیه رییس جمهور کرزی با برهان الدین ربانی رفت و آمد داشت به قتل رسید. قاتل ربانی که بمب را در عمامه خود جا به جا کرده بود  هنگام بغل کشی و رو بوسی با ربانی عمامه اش را منفجر کرد و سر خویش و زندگی ربانی را بر باد داد. طبق گفتگویی که بخش خبری رادیو سویدن به فعالین کمیته سویدن برای افغانستان نموده است گروه حقانی و نیروهای طالبان دراین مسله دست داشته اند و طالبان مسولیت این حمله را رسما به عهده گرفته اند. ربانی به تازگی از کنفرانس بیداری اسلامی از تهران برگشته بود و انتقاداتی به طالبان نیز کرده بود اما گویا طرح قتل ربانی ریشه عمیق تر از اینها دارد. احمدولی مسعود داماد برهان الدین ربانی و معاون سابق ریس جمهور کرزی دولت را مسول این حمله می داند و به شخص رییس جمهور کرزی اشاره کرده می گوید که شخص انتحار کننده از طرف آقای کرزی به آقای ربانی معرفی شده است. برهان الدین ربانی یکی از چهره های با تجربه و تاثیر گذار در تحولات پنجاه ساله اخیر افغانستان بود.

ربانی در دوران جهاد رهبری حزب جمعیت اسلامی را به عهده داشت که با داشتن چهره سرشناس جنگ های چریکی افغانستان احمدشاه مسعود شهرت جهانی یافته بود. پس از سقوط دولت داکتر نجیب برهان الدین ربانی پس از شش ماه ریاست جمهوری موقت صبغت الله مجددی به ریاست جمهوری افغانستان رسید. دوره قانونی ریاست جمهوری ربانی به پایان رسید اما او با برگزاری یک لوی جرگه ریاستش را تمدید کرد و همین مسله سر آغاز یک دور جنگ خانمان برانداز در کابل شد. جنگ خانمان سوز گروه های مثل حزب اسلامی حکمت یار، جمعیت اسلامی ربانی، اتحاد اسلامی عبدالرسول سیاف، جنبش شمال و حزب وحدت با ورود طالبان پایان یافت. برهان الدین ربانی اولین کسی بود که ورود طالبان به اسپین بولدک را تبریک گفت و پس از گذشت زمان با حمله طالبان کابل را ترک کرد و در شمال افغانستان پناه برد. ربانی در دوره حکومت پس از یازده سپتامبر به رهبری حزب جمعیت که به قدرت پیشین نبود پرداخت و در مناسب دولتی نیز سهم گرفت و در روند تحولات سیاسی افغانستان نقش مهمی بازی کرد. هم اکنون قضیه ترور برهان الدین ربانی به یک مسله پیچیده ی تبدیل شده که در آن احتمال طالبان و دولت کرزی نیز وجود دارد. این مسله را احمد ولی مسعود معاون پیشین حامد کرزی با خبرنگارها از جمله خبرنگار بی بی در میان گذاشته است