Invandrares kompetens behövs

Många invandrare är högutbildade, men går ändå arbetslösa här i länet. Därför startar nu Länsarbetsnämnden ett projekt för att hitta dessa så kallade gömda kompetenser bland invandrarna och ge dem chansen till kompletterande utbildning och mer kvalificerade jobb. Projektledaren Rigmor Hedbjörk säger till Nyheterna att bristen på kompetent arbetskraft blir stor i framtiden och då är invandrarna en resurs som måste tas tillvara.