De globala finansmarknaderna skakar

2:15 min

Det är fortsatta börsras i dag också och de globala finansmarknaderna skakar. Grekland är i fokus igen och till helgen möts världens ledande politiker i Washington för att försöka minska på osäkerheten.

Ledare från världens 20 största ekonomier och Internationella valutafonden, med nye chefen Christine Lagarde, världens finanspolis, har också möte.

Något måste komma ut därifrån, men vad?

Marknadernas misstro når nya rekordnivåer och börserna fortsätter att rasa och räntorna i de starka ekonomierna går ner, enligt regeln ju fler som vill köpa desto lägre räntor. Det gäller starka ekonomier som Tyskland och Sverige. Den svenska tioåriga statsobligationen nådde en ny bottennotering på 1,64 procent.

Tvärtom gäller för Grekland, ju färre som vill ha grekiska statspapper desto högre ränta. Kring 25 procent för Grekland.

Fokus i dag som så många gånger förr Hur många har ohållbart stora exponeringar mot Grekland, som nu antas inte kunna betala tillbaka sina skulder?

Svaret är 16 europeiska banker. För även om det inte blir bankrutt utan skuldavskrivningar för Grekland så måste någon ändå betala.

Det är 16 banker som knappt klarade EU:s stresstest för en tid sedan. Sju spanska, två vardera från Tyskland och Grekland och Portugal, samt en vardera från Italien och Cypern och Slovenien. De anses behöva kapitaltillskott omedelbart.

I det andra stödprogrammet till Grekland, som ännu inte har godkänns av euroländernas nationella parlament, ingår eftergifter från privata långivare som motsvarar nedskrivningar på fordringar på Grekland med 21 procent.

Det kan bli och behövas ännu mer.

Europeiska banker har sedan 2008 redan fått kapitaltillskott på sammanlagt 420 miljarder euro motsvarande 3 900 miljarder kronor, enligt EU-kommissionens beräkningar.

I dag har åtta grekiska banker fått sänkt kreditbetyg av kreditvärderingsföretaget Moody's.

Bankaktier över hela Europa faller även idag, och skälet är just utlåningen till Grekland. Även starka banker dras med i raset för nu handlar det om hela branschen.

Stockholmsbörsens index gick under dagen på ett år.