Fel i överviktigas fettceller

1:44 min

Nu har forskare från Karolinska Institutet slagit fast något som man tidigare har misstänkt: att fettcellerna hos överviktiga inte fungerar på samma sätt som hos normalviktiga.

Det som forskarna har gjort är alltså att undersöka hur kroppens fettceller lagrar in fett och sedan släpper ut det igen. Fettcellerna tar upp fettsyror från blodet när vi har ätit och släpper ut dem igen när vi behöver energi.

Forskarna upptäckte att fettceller hos överviktiga personer inte verkar fungera likadant som hos smala. Överviktiga personers fettceller lagrade in mera fett från blodet och släppte ut mindre fett. Det är helt ny kunskap, berättar Peter Arner, professor vid Karolinska Institutet och en av forskarna bakom studien.

– Det kanske låter ganska trivialt att en fet kan lagra mer fett och inte släppa ifrån sig så mycket fett. Det låter ju ganska naturligt, men det har man aldrig kunnat visa tidigare.

Forskarna kom fram till sina resultat genom att spåra radioaktivt kol-14 i fettcellerna från olika människor. Efter atombombsprovsprängningarna under slutet av femtiotalet och sextiotalet ökade mängden radioaktivt kol-14 i luften. Det togs upp av växter och djur som människor sedan åt. Genom att titta på hur mycket kol-14 som fanns i fettet i fettcellerna kunde forskarna avgöra hur länge det hade funnits i cellerna, och hur snabbt cellerna lagrade in nytt fett.

Enligt Peter Arner krävs det mer forskning för att förstå om det är övervikten som leder till att cellerna fungerar annorlunda, eller om personer lättare blir överviktiga om deras fettceller inte fungerar som de ska. Men han hoppas att forskningen ska kunna leda till bättre vård för överviktiga, kanske med läkemedel som påverkar fettcellerna.


Referens
Arner, P. et. al. Dynamics of human adipose lipid turnover in health and metabolic disease. Nature DOI: 10.1038/nature10426.