Domstolsbeslut släpper fram homeopati i vården

1:51 min

Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att läkaren som rekommenderade homeopatiska medel inte gjorde fel. Enligt domstolen utsatte inte läkaren sina patienter för någon fara och slipper därmed den prövotid som han fått av hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

– Jag är lite omtumlad och har inte hunnit läsa domen helt färdigt men vad jag förstått så har den friat mig och undanröjt tidigare domstolars beslut. Jag har då arbetat som ungefär 54|000 andra homeopatiska läkare inom EU och utan extrakostnad, utan patienterna har fått det här som ett tillägg till den vanliga skolmedicinen, säger läkaren Anders Pettersson.

Elisabeth Rynning, professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet, förklarar domen med att Socialstyrelsen inte lyckats visa på några konkreta risker för patientsäkerheten.

– De risker som eventuellt uppstått har varit hypotetiska i och med att det inte visats att några patienter har gått miste om eller riskerat att inte få en vanlig medicinsk behandling. Den homeopatiska behandlingen bedöms då inte vara förenad med några risker i sig, säger Elisabeth Rynning.

Allmänläkaren Anders Petterssons patienter fick inte bara vanlig behandling för sina besvär; ofta rekommenderade han också så kallade homeopatiska medel.

– Tidigare har patienten varit tvungen att ta initiativet. Om det kravet fortfarande gäller är svårt att säga eftersom det kravet varit uppfyllt i de här fallen. Högsta förvaltningsdomstolen går inte närmare in på det.

Så man kan inte säga nu får läkare rekommendera homeopatiska medel till alla patienter?

– Nej det kan man inte säga, avslutar Elisabeth Rynning.

Högsta förvaltningsdomstolens dom är vägledande för hur andra fall ska bedömas. Enligt domen utsatte inte läkaren sina patienter för någon fara när han rekommenderade de homeopatiska behandlingarna parallellt med vetenskapligt beprövad medicin.

Homeopatiska medel är en form av kraftigt utspädd naturmedicin, och har kritiserats hårt av forskarvärlden.

I forskning finns inga bevis för att medlen skulle fungera bättre än sockerpiller, och därför får homeopatiska medel bara ges i undantagsfall i Sverige.

Enligt Socialstyrelsen har Anders Pettersson rutinmässigt rekomenderat medlen, till patienter med till exempel eksem, utbrändhet, foglossning och huvudvärk.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) har beslutat att Anders Pettersson ska få en prövotid, vilket i praktiken innebär att han ska stå under uppsikt i upp till tre år.

Trots detta anser inte högsta förvaltningsdomstolen att läkaren har gjort sig skyldig till några misstag som tvivelaktiga diagnoser utan även använt sig av vetenskaplig medicinsk kunskap när det behövdes.

Domen tros bli avgörande för hur sjukvården ska förhålla sig till homeopati och annan alternativmedicin.

Trots att Anders Pettersson fick rätt mot Socialstyrelsen anser Anders Tegnell, avdelningschef på Socialstyrelsen, att myndigheten också fick rätt i domen:

– En viktig del i domen som jag ser det är att domstolen inte tycker att homeopati är en del i en vård som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet, utan den viktiga aspekten är att man upprätthåller en hög patinetsäkerhet, säger han.