Reinfeldt: EU och Sverige får viktigare medlarroll

1:54 min

EU och därmed också Sverige kommer att få en tyngre ställning i det fortsatta medlingsarbetet mellan Israel och palestinierna; USA kommer inte längre kunna spela samma framträdande roll som tidigare, det säger statsminister Fredrik Reinfeldt på plats i New York efter veckans debatter i FN-högkvarteret.

– Om den amerikanska administrationen inför val nu delvis drar sig tillbaka så kan det behövas någon annan som träder in. Ett sätt kan vara att EU får en större roll.

Statsminister Reinfeldt uttalar sig efter den israeliska premiärministern Benjamin Netanyahu och den palestinske presidenten Mahmoud Abbas framträdanden i FN:s generalförsamling som, menar Reinfeldt, visar på behovet av fortsatta medlingsinsatser.

– Det här var väldigt länkat till konfrontation, till oförsonlighet och till oförmåga att se den andra partens utgångspunkt.

De senaste decennierna är det USA som har lett medlingsverksamheten i Mellanöstern men Fredrik Reinfeldt menar att USA inte längre kommer att förmå upprätthålla den rollen.

– Vi ser nu ett USA med mycket djupgående egna problem och dessutom ett presidentval på väg in - och en president som var ganska tydlig i sitt tema, att vi tar hem en del av våra ansträngningar runt om i världen och pratar nu mer om att bygga USA.

– I den miljön så är det naturligtvis svårare att se hur just USA ska kunna ha sin traditionellt stora roll i den här konflikten. Det vi ser är ju en framväxande mer multipolär världsordning som inte lika ensidigt lutar mot USA som det har varit historiskt.

Och i den här situationen med avtagande amerikanskt inflytande menar alltså Fredrik Reinfeldt att det är rimligt att EU träder in och tar på sig en större del av ansvaret för medlingsverksamheten. Det skulle också betyda att det blir en viktigare uppgift även för Sverige.

En omständighet som gör det svårt för USA att medla är, säger statsministern, att USA är så hårt uppknutet till Israel...

– Det är ju en poäng som många gör. Man kan inte lösa problem mellan två parter som står långt ifrån varandra om man ensidigt bara ser den ena partens utgångspunkt. Det gäller alldeles oavsett vilken av parterna man står närmast, säger Fredrik Reinfeldt.