Folkpartiet vill fördubbla rut- och rotavdraget

2:15 min

Folkpartiets ledning vill fördubbla summan för hur mycket svenskarna får dra av för hushållsnära tjänster och byggarbeten i hemmet.

I stället för ett totalt avdrag på 50 000 för båda tjänsterna så borde svenskarna kunna få ett avdrag på 50 000 för hushållsnära tjänster och ytterligare ett avdrag på 50 000 tusen för renoveringar. 

– Rut avlastar hushållen, främst kvinnor som fortfarande tar större ansvar för hushållsarbetet när det gäller städning och barnen, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

– Vi inser att det år man renoverar så tenderar man att behöva avstå hem- och barnhjälp. Det är inte okej, säger hon.

Hur viktigt är det är förslaget, som en del i jämställdhetspolitiken, jämfört med andra förslag på området?

– Det här är väldigt viktigt, man mäktar inte med stort ansvar för barn och hushåll samtidigt som man ska behöva jobba heltid och därför blir rut-tjänsterna väldigt viktiga för att vi ska kunna avlasta kvinnor, säger Nyamko Sabuni.

Dagens system som innebär att den som köper tjänster för maximalt 100 000 kronor kan få ett avdrag på 50 000 kronor.

Förra året gjorde ungefär 1,2 miljoner svenskar avdrag för rut eller rot och i år ser antalet ut att fortsätta öka.

Men långt ifrån alla utnyttjar systemet fullt ut.

Förra året var det bara 35 000 svenskar som slog i taket och fick det maximala avdraget på 50 000.

Frågan är om det då är så viktigt att med Folkpartiets förslag fördubbla det möjliga avdraget?

– I och med att fler efterfrågar dessa tjänster och att fler ser att det finns möjlighet att köpa dem så är det väldigt viktigt att man inte behöver ställas inför faktumet att antingen köpa rot eller rut, säger hon.

Men om det bara handlar om tre procent av alla som har rot och rut inte kan fortsätta att göra avdrag ett år – är det ett problem då?

– Ja, det kan komma att bli ett problem i framtiden eftersom fler efterfrågar de här tjänsterna.

Men det är inte en risk att det är en redan ganska priviligerad grupp som skulle gynnas av det här förslaget?

– Varför skulle det vara det? Att folk vill anlita hemhjälp eller hjälp med barnen och samtidigt vilja renovera, det kan egentligen gynna vem som helst.

Folkpartiets partistyrelse står bakom förslaget som ska debatteras på partiets landsmöte i oktober.

Systemet berördes också i regeringens budget som presenterades i veckan.

Där spår regeringen att rot-avdragen kommer börja minska nästa år.

Men det gör inte Folkpartiets förslag mindre viktigt enligt Sabuni.

– Om man inte anlitar de här tjänsterna så spelar det ju ingen roll. Då betalas ju inga pengar ut. Att skapa möjligheter och förutsättningar är ju aldrig fel. Det kostar ju ingen att vi gör det, säger Nyamko Sabuni.