C: "Nej till kvotering av föräldraförsäkringen"

1:31 min

Centerstämman har beslutat att föräldraförsäkringen inte ska kvoteras. Partistyrelsen har fått i uppdrag att istället ta fram nya ekonomiska förslag som ska leda till ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen.

Merparten av debattörerna tyckte att familjer själva ska bestämma hur försäkringen ska fördelas.

– Det vi faktiskt gör idag med föräldraförsäkringen är att vi använder skattepengar för att konservera eller återskapa en ojämställdhet som vi har haft under lång tid, sa Annica Qarlsson.

Partistyrelsen föreslog stegvis individualisering, men inför stämmodebatten föreslogs en kompromiss om ett nytt förslag till nästa stämma, som sedan kompromissades om till att frågan ska utredas igen.

Talarlistan var lång med argument för och emot.

– Föräldraförsäkringen är ett av de viktigaste verktygen vi har för en större jämställdhet. Vi vill använda det. Vi vill ha en tredje pappamånad, sa Anders Monemar.


– Vi är alltså beredda att offra människors valfrihet, för att vi har en åsikt om hur samhället borde se ut istället för människors egen rätt att välja. Det tycker jag inte är förenligt med våra liberala ideal, tyckte Ingrid Lundqvist.

– Jag kan inte förstå er som står här och försvarar friheten, när ni inte tar upp de problem som föräldraförsäkringen medför. Jag kan inte förstå att vi kan säga att den största liberala saken är att försvara en föräldraförsäkring som så uppenbart leder till ojämställdhet, Muharren Demirok.

– Någonstans måste våra gränser stanna. Jag har ingen som helst aning om hur min familjesituation kommer att vara. Men jag lovar att de som förespråkar en individualiserad föräldraförsäkring har ännu mindre koll på hur vår situation kommer att vara, Hannes Hervieu
.

Efter beslutet tolkade riksdagsledamoten Annika Qarlsson, som kämpade för fler pappamånader, att Centern nu ska arbeta för att avskaffa även de två nuvarande pappamånaderna.

– Jag kan inte tolka in något annat än att tvåan och ettan också på sikt ska bort. Vi ska jobba fram ett helt nytt förslag. Det kommer inte att vara så att vi tar bort tvåan och ettan utan att vi gör någonting. Det är ett helt nytt förslag som ska fram och då ska vi jobba med andra verktyg än med pappamånader, säger hon till nyhetsbyrån TT.

Qarlsson medger att hennes linje åkte på storstryk, men gladde sig åt att stämman är enad om målet att uttaget av föräldraledigheten måste bli mer jämställt, även om det ska ske med andra medel än pappamånader.