Helsingborg

Kommunala gymnasieskolor spräcker budgeten

1:18 min

Helsingborgs tre kommunala gymnasieskolor klarar inte av att hålla budgeten i år. Underskottet beräknas bli 20 miljoner kronor.

Christer Rasmusson, som är ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg säger att underskottet beror på minskade elevkullar, hårdare konkurrens från friskolorna och extrakostnader på grund av att den gamla gymnasieskolan ska drivas parallellt med den nya under tre år.

Ledningen på de tre gymnasieskolan försöker nu hitta sätt att spara pengar så att budgeten för 2012 ska gå ihop. Bland annat ser man över behovet av personal och lokaler.

– Men det har blivit allt svårare att planera långsiktigt. Eleverna har ju möjlighet att byta skola nästan när som helst. Då förlorar skolan pengarna. Även i september har elever bytt, det skapar osäkerhet med planering för personal och lokaler, säger Christer Rasmusson, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg