Annie Lööf gav få tydliga svar i dag

2:01 min

Annie Lööf säger ofta att Centerpartiet måste bli tydligare, ett mål som många Centerledare före henne har haft, tillsammans med att det grundläggande viktiga är att återgå till Centerrötterna. I dag talade hon om högre ambitioner i miljö- och fördelningspolitik, vilket stämman gillade.

Annie Lööf hälsades med jubel, men hon var inte så tydlig idag, utan talet var fyllt av slagord och paroller.

Den nya partiledaren väntar in den idédebatt som ska pågå till nästa stämma och hon har lovat att delta i den själv. En del av den tyngsta kritiken mot hennes företrädare gäller just att det fördes för lite debatt om Centerpolitiken under Maud Olofssons tid. Efter debatten ska beskeden om vad Centerns nya förnyelse innebär, bli mer konkreta.

Annie Lööf, som inte kan regera Centern från en kantposition, har modifierat en del av sina åsikter. I dag markerade hon en välbekant centerposition som Centern resultatpolitikerna - mellan Moderaterna, som inte nämndes vid namn, beskrevs som förvaltare med fyrkantiga excelark och Socialdemokraterna kallades sociala ingenjörer med ett högskatteland utan valfrihet.

Den valanalys som Annie Lööf själv ledde, handlade mer om brister i organisation, form och kommunikation, än om brister i politiken, och förväntan är nu att hon ska sätta strålkastarljuset på vad Centern åstadkommer i regeringen, utan att för den skull vara illojal mot alliansen.

Centern och inte minst dess nya partiledare hör garanterat hemma i det borgerliga lägret och det anses ge Annie Lööf större svängrum i alliansen.

Ett nytt lag kring henne ska bredda och stärka positionen, inte minst i förhållande till Moderaterna och det Moderatledda finansdepartementet.

Centern ingår ju i regeringen, men Annie Lööfs opponerande mot regeringspolitiken i dag, främst i miljöfrågorna och kring "en bild av" ett tudelat Sverige, var precis vad centerpartisterna ville höra.