Nytt projekt ska ge mer rättvis sjukvård

1:25 min

Ett tiotal vårdcentraler i utsatta bostadsområden i landet ska hitta metoder för att göra vården mer jämlik. Regeringen vill satsa elva miljoner kronor under fyra år.

Arbetet ska ledas av Sveriges kommuner och landsting, SKL, där Marianne Granath är projektledare för Jämlik hälsa och välfärd.

– Vi vet till exempel att många med annan bakgrund som behöver det inte ens kommer till vården. Då är tanken med det här pilotprojektet att se hur man kan arbeta för att öka tillgängligheten, för att bemötandet ska bli så bra som möjligt och för att behandlingen ska stämma för dem som behöver det, säger Marianne Granath.

Regeringen och SKL har kommit överens om insatser för att jobba med det faktum att det inom flera områden i vården ges annorlunda eller sämre vård till socialt utsatta grupper än till mer välbeställda samhällsgrupper.

Mellan åtta och femton vårdenheter i utsatta bostadsområden ska nu väljas ut för att arbeta fram metoder, som sedan ska kunna spridas.

Angeläget är bland annat att hitta sätt att nå de patienter som behöver men inte kommer till vården.

På vårdcentralen Drottninghög som ligger i ett mer socialt utsatt område i Helsingborg säger verksamhetschefen Greger Linander att man måste jobba på nya sätt.

– När det gäller ohälsan i området tror jag inte att vi kan sitta och vänta in den. Vi måste ut i området och samhället tillsammans med kommunen och skolan och jobba förebyggande med barnen och familjerna.

Hör mer om skillnaderna som finns i hur vården tar hand om personer med olika inkomst och utbildning i  kl 12 i P1. Repris måndag kl 10.03 och natten mot tisdag kl 00.30.