Centern vill vänta att införa datalagringsdirektivet

1:19 min

Centerstämman beslutade i dag att partiet ska arbeta för att skjuta upp införandet av EU:s datalagringsdirektiv, som handlar om lagring av tele- och datakommunikation för att bland annat bekämpa brott. Tobias Adielsson talade i dag mot att direktivet införs i Sverige.

– Ni kämpade för ett samhälle utan kärnkraft och vad vi nu pratar om nu är ett samhälle där staten inte behöver veta allting vi gör hela tiden, sa Tobias Adielsson.

Efter votering beslutade Centerpartiet att man vill att EU:s datalagringsdirektiv ska skjutas upp. Centern har tidigare varit kritiska till förslaget, men så sent som i våras försökte regeringen, inklusive Centern, tillsammans med Socialdemokraterna få riksdagen att införa datalagringsdirektivet.

Det stoppades då av Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet och beslutet sköts upp ett år.

Sverige är ett av få EU-länder som inte har infört datalagringsdirektivet, alltså regler om att registrera telefonsamtal och e-post. Därför har EU-kommissionen stämt Sverige i EU-domstolen och de kräver att Sverige ska betala miljonbelopp i böter.

Nu vill Centern skjuta upp införandet av direktivet, men partiets rättspolitiske talesperson Johan Linander menar att Sverige inte kan låta bli att införa det.

– Vi är fortfarande emot datalagringsdirektivet och vi jobbar i riksdagen och i EU för att ta bort det. Men så länge som direktivet finns, så är det tyvärr så att vi måste implementera det. Det finns inte någon regel i EU som säger att vi kan välja att betala böter istället och köpa oss fria från skyldigheten att implementera.