Satellitfoton avslöjar olovlig skogsavverkning

1:38 min

Antalet oanmälda skogsavverkningar på Gotland ökar och avverkningarna tenderar också att bli större än vad som anmälts, konstaterar Skogsstyrelsen, som använt satellit för att övervaka avverkningen av skog.

Skogsstyrelsen har lämnat in tre åtalsanmälningar där markägare brutit mot skogsvårdslagen.

Enligt lagen ska markägare som tänker slutavverka skog anmäla detta till Skogsstyrelsen, som då kan ge råd om naturhänsyn och informera om kraven i miljöbalken och skogsvårdslagen.

Skogsstyrelsen har låtit ta satellitbilder på områden med ett års mellanrum och på bilderna kan man se vilken skog som avverkats under tiden, vilket jämförts med de anmälningar om skogsavverkning som gjorts av skogsägare.

Skogsstyrelsen ser allvarligt på att allt fler skogsägare verkar strunta i att anmäla avverkningar och kommer att fortsätta att ta satellitbilder för att noga följa utvecklingen.