Vania Moore Briones

Vania Moore Briones är frilansande radioproducent och arbetar som ljudmediepedagog på Xenter Botkyrka. Hon har tidigare gjort två personliga radiodokumentärer kring sin familjs flykt från Chile och ankomsten till Sverige. Hennes senaste dokumentär handlar om kvinnor och PMS-besvär,  PMS-monstret.

Mamma, pappa, flyktingbarn
Den 11 september 1973 i Chile förändrades den då fyraåriga flickan Vanias Moore Briones liv. Först nu, 29 år senare, vågar hon fråga sina föräldrar om denna avgörande tid i deras liv, om flykten och om varför de varit tysta i alla år.

En sängplats i Alvesta
För trettio år sedan kom Vania Moore Briones till flyktingförläggningen i Alvesta från militärkuppens Chile. I dokumentären reser hon tillbaka till Alvesta för att se hur förläggningen förändrats.