SD: Har inget mer med Petzäll att göra

1:57 min

En av Sverigedemokraternas politiker i riksdagen, William Petzäll, lämnar nu partiet men tänker sitta kvar i riksdagen som politisk vilde. Ingen i Sverigedemokraternas partiledning har lyckats få kontakt med Petzäll.

– När du är invald så avgör du ju faktiskt själv i vilken utsträckning du vill fullfölja det uppdrag som väljarna har gett dig, eller om du inte vill göra det, säger Jonas Åkerlund, vice ordförande för Sverigedemokraterna.

Det var för tidningen som William Petzäll berättade att han tänkte lämna Sverigedemokraterna. Partiledningen har inte haft någon kontakt med honom på flera månader och kände inte till beslutet, säger Linus Bylund, som är pressekreterare hos partiledaren Jimmy Åkesson.

Anledningen är att William Petzäll har svåra missbruksproblem och att han, efter behandling tidigare i år, återföll i missbruk under sommaren. Jimmy Åkesson uppmanade då Petzäll att lämna sin riksdagsplats och erbjöd honom fortsatt missbruksvård, som partiet skulle betala. Förslaget avvisades av Petzäll och sedan dess har alla kontakter mellan Petzäll och partiet gått via ett juridiskt ombud.

Sverigedemokraterna har en nyckelroll i riksdagen eftersom alliansregeringen bara har 173 av de 349 riksdagsplatserna. Det innebär att regeringen är beroende av att få två röster från något av oppositionspartierna för att få majoritet för sina förslag.

William Petzäll har tydligen funderat på att utnyttja detta till sin fördel och hörde i slutet av sommaren av sig till Moderaterna och undrade hur de såg på att han blev medlem där i stället. Denna kontakt bekräftades i dag av Moderaterna, som dock inte är intresserade av att medlemsvärva Petzäll.

Något formellt utträde ur Sverigedemokraterna har partiet inte tagit emot, och riksdagen har inte heller informerats om att William Petzäll inte längre ingår i den Sverigedemokratiska riksdagsgruppen. Men trots att alla uppgifter hittills enbart förmedlats via media, anser Linus Bylund, pressekreterare och ordförande för Sverigedemokraterna i Stockholm, att Petzäll är ett avslutat kapitel för partiet.

– Jag kan inte se att detta kan leda någonstans utan vi har lagt korten på bordet och varit öppna till media om vad som har skett. Vi har inget att göra med William från och med i dag.