Försök med åteljakt på björn har inte gett resultat

2:12 min

Försöket med att lägga ut slaktrester i skogen för att locka fram björnar, så kallad åteljakt, har inte gett det resultat som jägarna hoppats på.

– Åteljakten har ju inte alls fungerat som man trott att den skulle göra, säger Christer Zakrisson på Jägareförbundet.

– Att det bara var att locka fram den och sen skjuta den. Ingen björn blev fälld direkt på åteln förra året eller i år.

Åtling innebär att exempelvis kött, fisk eller honung läggs ut i skogen för att locka fram dom vanligtvis så skygga björnarna till jägarna.

Fördelen är att jakten blir säkrare, menar jägarkåren.

– Man kan vänta på ett bra skottläge vilket man kanske inte alltid kan göra vid hundjakt, säger Christer Zakrisson.

Förra året testades metoden i Västerbotten. I höst har även två samebyar i Norrbotten och jägarna i tre kommuner i Dalarna haft samma möjlighet. Men ingen björn har alltså fällts vid någon av dom sammanlagt drygt 70 tillåtna åtelplatserna.

I Dalarna och Västerbotten är jakten nu avslutad och i de två åtelområdena i Norrbotten får den pågå i max några veckor till.

Christer Zakrisson på Jägareförbundet menar att dom strikta reglerna är förklaringen till det skrala resultatet.

Att det endast är tillåtet att åtla från den 1 augusti och att jägarna bara får skjuta fram till två timmar innan solens nedgång.

– Om man fick börja åtla redan på våren tror jag säkert att fler björnar skulle bli medveten om åtlarna. Och björnen kommer vid åteln vid skymning och då får man inte skjuta den.

Jaktmetoden är omdiskuterad och Naturvårdsverket ska senare i höst utvärdera om det blir någon fortsättning.

Argumentet mot den är att djuren i den till antalet 3 300 stora svenska björnstammen skulle kunna vänja sig vid att det finns mat nära människor och att björnarna på så sätt skulle bli mindre skygga.

Frågor som forskarna i det skandinaviska björnprojektet just nu försöker få svar på genom fältstudier vid särskilda forskningsåtlar.

– Inget av de här materialet är färdiganalyserat än men det vi kan se från den första studien är vi ser ingen koppling till att man blir mer van vid människor eller att man skulle ändra beteende på det sättet utan björnarna som går fram är ganska försiktiga innan dom går fram till åteln, säger björnforskaren Jonas Kindberg.