Metallpriserna rasar när risk överges

2:06 min

Den senaste tidens ras på finansmarknaderna har nu spillt över på råvarumarknadern också och många viktiga metaller faller tungt på börserna.

I fredags var det rekordhög handel på Londons Metallbörs mätt i antal transaktioner. Över 108 000 blev det och det är högsta hittills och det tidigare rekordet hann bara bli en dag gammalt.

Aktiviteten speglar att det är säljknappen som det trycks på hos investerarna. Säljtrycket leder också till fallande priser, från höga nivåer, och både guld och silver och koppar och aluminium och zink och nickel och bly, och råolja.

Många av metallerna har nått rekordnivårer under året men verkar ha passerat zenit för den här gången. Skuldkrisen i eurozonen och budgetunderskottet och fallande tillväxt i USA fortsätter att skapa press neråt och med risk för en rejäl nedgång i den globala konjunkturen med vikande världshandel och minskad efterfrågan så faller priserna.

Då hjälper inte ens tillväxtländernas glupande aptit efter råvaror och metaller.

Allra märkvärdigast är väl fallet på guldpriset och råoljan.

Guldet toppade kring 1 920 dollar per troy ounce så sent som för tre veckor sedan. Det blev 12 prisrekord på raken under augusti och fram till den 6 september. I dag betalas 1 615 dollar för samma vikt. Råoljans väg mot dagens låga strax över 100 dollar per fat för Brent beskriver en liknande kurva.

Kopparpriset har varit lika högt hissad som guldet. Som mest var det över 11 000 dollar per ton, rena drömgränsen. Normalpriset sett över längre tid ligger kring 6 000 dollar. I dag har priset varit under 7 000 men ligger nu på 7200 dollar.

Mest av alla har silverpriset fallit dom senaste dagarna, räknat i procent.

I dag är det sista dagen för toppmötet i Washington där IMF och Världsbanken och G20 och även alla andra länder i världen har diskuterat eurozonskrisen och risk för recession i USA.

Det ryktas att euroländerna ska tillföra ännu fler miljarder till stabilitetsfonden EFSF, som redan har fått 440 miljarder euro.

Index för råvaror och metaller på London Metal Exchange.