Läkarbrist försenar cancerprover

1:29 min

Patologen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset har fortfarande inte lyckats korta sina svarstider. Bara hälften av alla vävnadsprover, som inte är prioriterade, besvaras inom en månad.

Sjukhusets ledning anser att svarstiden inte bör vara längre än fem arbetsdagar. Men det har laboratoriet inte klarat av på flera år.

– Vi har ont om folk. Det är ganska välkänt att det är ont om patologläkare men vi har idag även en situation där vi har för liten bemanning på laboratoriet som iordningställer de där proverna så att man kan titta på dem, säger verksamhetschefen Mats Wolving.

Hur underbemannade är ni ?
– När det gäller doktorer skulle vi behöva 30 heltidsarbetande specialister. Idag har vi 16. På labbet har vi kommit fram till att vi i våras hade som mest 25 personer och det behövs 37.

Man skulle alltså behöva fördubbla läkarstyrkan samt utöka antalet biomedicinska analytiker med ytterligare tolv personer för att komma ikapp. Patologen har länge kämpat i motvind för att få mer resurser utan komma någon vart och vårens kris med de missade cancerfallen har ytterligare förvärrat personalläget.

– Rent konkret har det medfört att vi har ytterligare en doktor mindre i den hårt decimerade skaran som vi redan hade. Och nu har vi kommit till en punkt där vi inte kan hantera situationen på ett bra sätt längre.

Och det får konsekvenser för de cancersjuka patienterna.
– I värsta fall kan en sådan lång svarstid leda till att man måste vänta med att komma igång med en behandling efter att man har opererat en cancertumör. För ofta kan man inte få rätt fortsatt terapi om man inte vet vad är det man ska behandla och det är vi som ska besvara de här frågorna.