Thatcher idol för Annie Lööf (c)

9:48 min

Centerpartiets nya ledare Annie Lööf har angett Margaret Thatcher som en politisk förebild. Och hon är inte ensam om det bland svenska politiker. "En av mina ledarförebilder (ej till politiskt innehåll). Andra är Stoltenberg, Schyman o Söder." skriver hon till Ring P1 på .

Hur minns du Margaret Thatcher? Är hon en bra förebild?

Centerpartiets nya ledare Annie Lööf tycker att Margaret Thatcher är en bra förebild eftersom hon hade "råg i ryggen och visade var skåpet ska stå". Och många svenska politiker delar Annie Lööfs åsikt om den forna premiärministern i Storbritannien.

- Hon gjorde vårt parti i Storbritannien till ett stort parti och har ju vunnit erkännade för det, säger Margareta Pålsson (M) till P1-Morgon.

- Hon befann sig i en otroligt gubbig miljö där hon vågade vara sig själv och stå på sig. Hon drev otroligt kontroversiell politik men vågade ändå stå upp för det hon gjorde, säger Fredrik Federley (C) till samma program.

Ring P1-lyssnaren Torsten Olsson tycker att det är fullkomligt förkastligt att ha Margaret Thatcher som en förebild av många anledningar. I ett mail listar han de tyngsta:

Margaret Thatcher:
var mot fackföreningar
var mot arbetarrörelsen
hyllade diktatorn Augusto Pinoche
ville bevara dödsstraffet i UK
var för kapprustning
hyllade individualism och egoism.

Lars Pålsson Syll, professor i samhällsvetenskap vid Malmö högskola, tycker att det är oroande att svenska politiker anger Thatcher som förebild, av ungefär samma anledningar som Torsten Olsson.

- Man kan inte bara säga att Margaret Thatcher hade väldigt mycket råg i ryggen och visade var skåpet ska stå och sen låtsas som att man inte ska bry sig om var hon stod politiskt. Det är som att vara vänsterpartist och säga att man är fascinerad av Stalin, säger han i en debatt i P1-Morgon.

Knäckfrågan är för många: Kan man ha en politiker som förebild men samtidigt inte hålla med om dennes politik? Claes har analyserat saken på Ring P1:s :

Annie Lööf och hennes moderata kollegor har, medvetet eller omedvetet, Thatcher som förebild för att järnladyn gjort en lysande politisk karriär i en mansdominerad maktsfär. Men går det att frikoppla ledarrollen från den politik ledarrollen representerar?