Jordbruk

Slaktavfall ifrån dansk grisindustri används som gödsel inom svensk ekoodling

1:26 min

Det ekologiska jordbruket har blivit alltmer beroende av näringsämnen som ursprungligen kommer från konventionell djuruppfödning. Ett av de vanligaste gödselmedel som används är bland annat gjort av nedmalda ben från danska grisgårdar.

– De ekologiska gårdarna lever ju inget isolerat liv, utan de tar hand om de här avfallsprodukterna från den konventionella slaktindustrin. Det har ökat de senaste åren, säger Christel Cederberg, doktor i miljövetenskap och forskare på Institutet för livsmedel och bioteknik. 

Ett av gödselmedlen som används av ekogårdarna heter biofer och består till stor del av nedmalda benrester ifrån danska konventionella grisgårdar där det bedrivs en intensiv köttproduktion, långt ifrån det ekologiska lantbrukets riktlinjer. Det är framförallt de ekologiska växtodlingsgårdarna som inte har djur, och därmed saknar gödsel som näring, som köper in de här produkterna. Innan benmjölet får användas som gödsel steriliseras det för att förhindra att sjukdomar sprids. 

En stor del av ekojordbruket har på det här sättet gjort sig beroende av det konventionella jordbruket. Som utvecklingen ser ut finns det också farhågor för att benmjölet inte kommer räcka till när fler väljer att odla ekologiskt. 

På KRAV, jobbar Lars Hällbom med regelfrågor. Han medger att situationen med benmjöl ifrån konventionellt uppfödda djur inte är optimal och hoppas att man i framtiden kommer att kunna ta tillvara näringen från avlopp till odling för att på så sätt sluta kretsloppen. Problemet är att EU-lagstiftningen i dag sätter stopp för avföring och urin på ekoodlad mark, ett dilemma som han ändå hoppas få se en lösning på.

– Vi är inte framme vid en hundraprocentigt perfekt produktion än, men vi jobbar åt det hållet, säger han.