Vättern

Fler skjutövningar oroar

1:48 min

Försvarsmakten planerar att kraftigt utöka sin flygverksamhet över Vättern, för att övningsskjuta mot mål i vattnet. Under hösten ska en ansökan lämnas in. Planerna har väckt stor oro hos dem som bor nära Vättern.

Ann-Sofie Andersson, i föreningen Bevara Vättern och Breviksbygden, i Karlsborgs kommun, jobbar för att stoppa försvarets planer.

– Dels är jag rädd för att det ska läcka ut tungmetaller och andra kemikalier och sedan för allt bränsle när flygningarna ska öka.

Försvaret planerar att i framtiden öka antalet flygdagar över Vättern från dagens 20, till 80 flygdagar om året. Övningsskjutningar ska ske mot mål i vattnet i Karlsborgs kommun, på Vätterns västra sida.

Det handlar bland annat om upp till 250000 skott från kulsprutor, 30 000 skott från automatkanoner och 10000 raketer. Vid flygplatsen i Karlsborg väntas förbrukningen av flygfotogen dessutom öka med ungefär 5400 kubikmeter om året jämfört med förbrukningen 2009.

Förutom bullret från flyg, helikoptrar och skjutningar är just dricksvattnet en het fråga.

Flera kommuner tar sitt dricksvatten direkt från Vättern. I Östergötland gäller det Vadstena, Motala och Ödeshög. Kritikerna anser att det inte är tillräckligt utrett hur flygningarna kan påverka vattnet. Annika Lillemets(MP) är östgötsk riksdagsledamot och hon tycker inte om förslaget.

--Försvaret har inte presenterat några hållbara argument för att göra den här utökningen och det borde finnas några alternativ så vi hoppas att det här ska gå att stoppa säger Annika Lillemets.