Hannas sår läker och luktar

Hanna bröt armen och fick göra en operation, och Hanna vill se till att Martina får känna att det läker och luktar i måttlig takt.