Finland röstar ja till krisfonden

Finska riksdagen har godkänt ändringarna i den europeiska krisfonden, som höjer Finlands garantier till 14 miljarder euro. 103 röstade för och 66 mot.

I och med förstärkningen får fonden ytterligare 440 miljarder euro och chefen för fonden ska t ex kunna pumpa in pengar i banker med likviditetsproblem, nåt som inte går att göra med dagens bestämmelser.

Beslutet är ett steg närmare för Finland att deltaga i det andra räddningspaketet för Grekland.

Krisfonden ska bland annat kunna bevilja euroländerna stöd för att kapitalisera bankerna, en ändring mot tidigare. Den ska också kunna köpa upp euroländernas statsobligationer på sekundärmarknaden.

Av de 200 riksdagsledamöterna var 30 frånvarande under omröstningen.

Den tyska förbundsdagen väntas på torsdagen ta ställning för förstärkningen. I övrigt verkar det bara vara parlamentet i Slovakien som kan tänkas motsätta sig EFSF-expansionen.