Kubaner ska få handla med bilar

Kubanerna ska för första gången sen revolutionen få köpa, sälja och skänka bort bilar.

Det gäller dock inte nytillverkade bilar, utan äldre sovjettillverkade bilar som tidigare inte har fått säljas vidare.

Regeringsbeslutet är en av flera reformer som väntas i det kommunistyrda Kuba och görs i syfte att få ordning på landets dåliga ekonomi.