Polischef anmäld för att ha sökt uppgiftslämnare

I morgon väntas justitiekanslern ta ställning till om en brottsutredning ska startas mot en av Stockholms högsta polischefer, polismästare Jan-Olov Onshagen i Södertörn. Han är anmäld för att ha brutit mot grundlagen då han försökt ta reda på vem inom polisen som uttalat sig anonymt i media.

Lena Nitz är ordförande i Polisförbundet. Hon säger att det finns en rädsla bland många poliser för att utrycka kritik i media:

– De har en känsla av att framför man kritik och vill påverka då får man en känsla av att det kan bli repressalier. Det är oerhört allvarligt naturligtvis, det är inte acceptabelt, säger hon.

Det är förbjudet för anställda på myndigheter att efterforska vem som lämnat uppgifter till medier. Men i en dold inspelning framgår det hur polismästaren frågar ut en av sina anställda om det är han som står bakom ett anonymt uttalande i media.

Vid det här mötet , som polismästare Jan-Olov Onshagen kallat en av sina underställa poliser till, ville han alltså veta om det är polismannen som uttalat sig i media och sagt att polisen fuskar med statistiken.

I den artikel från nyhetsbyrån TT som polismästaren högläser ur finns inga namngivna personer, men han vill ändå veta om det är polisutredaren Stefan Holgersson som uttalat sig om statistikfusket.

Stefan Holgersson berättar hur han blev kallad till sin chef:

– Han tar fram ett utdrag från en tidning och säger att en utredare säger att vi fuskar med statistiken och utreder lättare brott i stället för svårare brott. Och så vill han veta om det är jag som är den här utredaren.

Vad tänkte du då?

– Jag tänkte att det är märkligt att en så hög representant för polisen eftersöker källa och att det är grundlagsbrott.

Det är alltså straffbart för myndighetspersoner att eftersöka mediers källor. Det skyddet för uppgiftslämnare finns inskrivet i grundlagen. Den som bryter mot det riskerar att dömas till fängelse.

Ekot har flera gånger sökt polismästare Onshagen för en intervju men han vill inte svara på några frågor.

I ett skriftligt uttalande säger han att han inte frågat vem som är källan, i övrigt vill han inte uttala sig utan avvaktar en utredning.

Eva-Lotta Hedin är chefsjurist på Rikspolisstyrelsen. Så här kommenterar hon polismästarens agerande:

– Att efterforska en källa är ju att förhöra sig om och efterforska vem som eventuellt har läckt uppgifter till massmedia.

Om jag är din chef och frågar dig, har du sagt det här till det här mediet, efterforskar jag en källa?

– Enligt min bedömning, ja.