Fler militärövningar oroar boende runt Vättern

2:28 min

Försvarsmakten förbereder sig just nu för att lämna in en ansökan om att få fyrdubbla antalet provskjutdagar i Vättern, från högst 20 i dag till 80. Runt sjön växer nu ilskan och oron över hur vattnet kommer att påverkas när mer ammunition hamnar på botten.

– I dag är det 300 000 människor som dricker vatten från Vättern och går vi femtio år framåt kanske vi är två miljoner som behöver vatten från sjön. Att då riskera den vattentäkten är oansvarigt av försvaret, säger Enar Andersson som är lantbrukare i Brevik utanför Karlsborg som har engagerat sig i frågan,

Redan i dag flyger försvaret främst med Jas-plan över Vättern och skjuter skarpt ner på mål i vattnet nära den lilla byn Brevik utanför Karlsborg på den västra sidan. Ammunitionen ligger sedan kvar på botten.

I dag får övningarna ske högst 20 dagar om året men försvaret vill kraftigt utöka antalet maxdagar till 80. Då är det Jas, skolflyget SK 60 och helikoptrar som ska skjuta berättar Folke Borgh, jurist och chef för Försvarsmaktens miljöprövningsenhet

– Då är det de beväpnade helikoptrarna som är nyheten i sammanhanget. Då behöver man en fast punkt som kan öva skjutning mot mål.

Den formella ansökan ska lämnas in senare nu i höst men för ett år sedan kallade försvaret till samrådsmöten i området och sedan dess har protesterna växt och växt. Inte bara i Brevik utan runt om hela Vättern.

Det handlar främst om drickvattnet men också om flygbuller och störningar av friluftslivet. Den lilla kommunen Karlsborg är mycket beroende av försvarsmakten som arbetsgivare, men även där märks nu opinionen tydligt.

– Det tycker jag är helt sanslöst, det är vårt dricksvatten de håller på med här, säger en kvinna.

Men Folke Borgh på Försvarsmakten hänvisar till undersökningar från Vätternvårdsförbundet som visar att inga betydliga mängder tungmetaller hamnar i dricksvattnet. Mer vill han inte säga förrän miljökonsekvensbeskrivningen som ska lämnas in med ansökan senare i höst är klar.

– Det får var och en göra sin bedömning av när processen är färdig, vad det har för effekter. Tidigare erfarenheter visar att problemen oftast inte är så påtagliga.