Nya centerkvinnor i regeringen

1:56 min

Statsminister Fredrik Reinfeldt och nya Centerpartiledaren Annie Lööf presenterade tillsammans regeringsombildningen. Annie Lööf blir näringsminister. Lena Ek miljöminister och Anna-Karin Hatt ny IT och energiminister.

På podiet står Fredrik Reinfeldt med tre kvinnor vid sin sida.

– Jag vill meddela följande förändringar Maud Olofsson och Andreas Carlgren lämnar regeringen.

Annie Lööf utses till näringslivsminister. Energifrågorna kommer gå till Anna-Karin Hatt som blir IT och energiminister.

Lena Ek utses till ny miljöminister.

Annie Lööf presenterar de två nya kvinnor hon valt som nya ministrar.

– Lena Ek har stor erfarenhet av miljö och klimatfrågor, säger Annie Lööf. Hon var med och förhandlade fram EU:s klimatpaket.

– Med hennes breda kontaktnät välkomnar jag Lena och jag är övertygad om att hon kommer bli en bra miljöminister.

– Innovationskraft och företagande är grunden för svenskt företagande, säger Annie Lööf som en del av hennes programförklaring som ny minister.

Men hon vill återkomma med en fullständig programförklaring. Hösten 2012 kommer hon presentera ett nytt program för innovationer och entreprenörer som vill skapa nya jobb. Hon vill förenkla regler för företagare, men hon säger samtidigt att i ett internationellt perspektiv är det inte så krångligt i Sverige.

– Både jag och Lena Ek har uppdrag vid sidan om, som vi idag kommer att lämna.

Nya IT och energiministern Anna-Karin Hatt tar ordet:

– Jag ska fullfölja den digitala agenda, som aviserades i förra budgeten. Världen, EU och Sverige står för stora utmaningar.

– Vi ska fullfölja de mål om 50 procent förnybart inom energin. Att effektivisera energianvändningen med 20 procent och minska utsläppen med 40 procent.

– Vi ska fortsätta fullfölja omställningen till ett hållbart samhälle med mer förnybar energi och stärka konsumentens ställning på energimarknaden.

Ordet går till nya miljöministern Lena Ek:

– Vi har ett antal stora internationella frågor som måste bevakas, jag vill nämna kemikaliefrågan och havsfrågan.

– Jag kommer prioritera ny teknik och innovation, där jag har mycket kunskap. Smart cities är ett nyttigt koncept. Jag kommer jobba mycket med kommunerna när det gäller dessa frågor, säger Lena Ek.

– Havsfrågorna har varit ett viktigt inslag i mitt liv.

Statsminister Fredrik Reinfeldt får frågan om Maud Olofsson som lämnar regeringen:

– Jag träffade henne på morgonen, hon var väldigt livfull kan jag säga. Alliansen är fyra partier som har kommit överens inte fyra partiledare. Vi fortsätter arbeta med vår allians.

Lena Ek får frågan om vargjakten:

– Regeringen har en etablerad politik på det här området, det kommer att jagas varg under ordnade former i enlighet med de beslut som tagits.

Ska koldioxidskatterna höjas under mandatperioden?

– Där har vi också ett fast program. Jag ber att få återkomma till det.

Annie Lööf svarar på varför hon bytt ut ministern i miljödepartementet.

– Lena Ek blir en viktig spelare att flytta fram positionerna när det gäller miljöfrågorna. Som partiledare för centerpartiet är det viktigt att vi stärker vår gröna position, svarar Annie Lööf.

– Andreas Carlgren har varit en väldigt duktig miljöminister, säger Annie Lööf om den avgående ministern. Det är ändå naturligt att som ny centerpartiledare att forma sitt lag, fortsätter Annie Lööf.

När det gäller kärnkraften säger Fredrik Reinfeldt att vi har lyckats låsa upp gamla låsningar. Vi måste få tre välfungerande ben, vi ska ställa om, men också klara våra åtaganden, säger han.

Varför valde du näringsministerposten Annie Lööf?

– Jag gillar att överraska, nä skämt åsido. Jag är en politiker som alltid diskuterat företag och grön politik. Jag tycker det är en oerhört spännande uppgift att ta hand om, säger hon.

Hur ser du på Saabfrågan?

– Jag kommer sätta mig in frågan och återkomma till den.

– Det finns många områden som näringsdepartementet redan har satt igång, turism, ungt företagande och det blir spännande att gå till departementet senare i eftermiddag.

Annie Lööf har flyttat energifrågorna för att få en mindre portfölj och inte som hon såg Maud Olofsson nästan ha en omöjlig uppgift med en så stor portfölj.

Är det något område där regeringen bör förbättre miljöpolitiken?

– Jag har idéer om detta, men vill samordna det med mitt eget folk, svarar Lena Ek.

På frågan om lik i garderoben säger Lena Ek att hon har två fortkörningsböter och ett skattetillägg.

– Jag har alltid betalat mina tv licenser sedan jag flyttat hemifrån och jag använder RUT och ROT med glädje, säger Lena Ek innan presskonferensen avslutas.