Psykisk hälsa

Självmord bland unga ökar

Det är fler personer mellan 15 och 24 år som begår självmord eller gör självmordsförsök i Sverige nu, jämfört med tidigare år. Under 2009 dog det varannan dag en ung person som tagit sitt eget liv.

– Tjejerna mår dåligt, dubbelt så många upplever att de mår dåligt och gör självmordsförsök. Medan de som tar sina liv är killarna, säger Sven Bremberg, docent på Statens folkhälsoinstitut.

Det är ungefär sex personer som är mellan 15 och 24 år som varje dag försöker ta sitt liv i Sverige. Och varannan dag dör en ung person som begått självmord, det visar statistik från Socialstyrelsen från år 2009.

– Det är en väldigt negativ utveckling bland ungdomar i motsats till befolkningen i stort, säger Sven Bremberg.

Orsaken till att fler unga begår eller försöker ta sitt liv tror Sven Bremberg beror på uppväxten, dålig skola och det svåra läget att få tag på ett jobb.

– Det handlar om ungas livsvillkor. Problemen med skolan och problemen med arbetsmarknaden som inte är så generös med att ta emot ungdomar. Det är min tolkning av huvudförklaringarna, säger Sven Bremberg.

Skolan spelar en stor roll för att hjälpa unga att må bättre, tror Danuta Wasserman, som är chef för Nationell prevention av självmord och psykisk ohälsa vid Karolinska institutet.

– Vad jag tycker är viktigt är att man i skolan har utarbetade program hur man fångar upp ungdomar som har depression, som har ångest, som har självmordstankar och som gjort självmordsförsök, säger Danuta Wasserman.