Några vanliga frågor om Klartext

Vi får ofta frågor om programmet.
Vi svarar på de vanligaste frågorna här:

Vem är programmet till för?

Svar:

Många tycker att Klartext låter olikt andra nyhetsprogram,
och undrar vilka som ska lyssna. Det stämmer att Klartext låter på ett annat sätt. Vi vill vara tydligare och enklare än vanliga nyheter.

Vårt uppdrag är att göra nyheter så att alla kan förstå, men vi är främst till för personer med kognitiva funktionsnedsättningar som kan göra det svårare att förstå eller uppfatta allt i vanliga nyheter.


Men vi har märkt att även många andra lyssnar på Klartext.

Vad betyder kognitiv? 

Svar:

När man pratar om människans kognitiva förmåga handlar det om hur vi tar emot och bearbetar information. Hur vi uppfattar saker, lär oss och minns. De flesta av oss kommer att uppleva kognitiva svårigheter någon gång i livet.

Några exempel på kognitiva funktionsnedsättningar är:

  • Autismspektrumtillstånd (ASD och asperger)
  • Adhd
  • Downs syndrom
  • Intellektuell funktionsnedsättning
  • Hjärnskador efter till exempel olycka eller stroke
  • Demenssjukdomar

Att ha en kognitiv funktionsnedsättning behöver inte alltid innebära att man också har en nedsatt begåvning.