Sollentuna

JO granskar häktet

Justitieombudsmannen, JO vill ha svar från Kriminalvården på den kritik som Sollentunahäktet har fått. Radio Stockholm har tidigare berättat om kritik från både polis och från advokathåll, om långa väntetider för att få besöka intagna på häktet och om kroppsbesiktningar av intagna efter att de förhörts av polis eller fått besök av advokat. Senast den 17 november vill JO ha in svar från Kriminalvården.