Regeringen föreslår höjd kapitalinsats till IMF

Regeringen föreslår att Sverige höjer sin kapitalinsats till Internationella valutafonden, IMF, från dagens 21 miljarder kronor tio cirka 45 miljarder. Det är riksdagen som beslutar i frågan.