Norrköping

Nytt bensenlarm på förskola

1:11 min

Även på Slätmons förskola i Svärtinge har spår av det giftiga ämnet bensen upptäckts i golvet. Det konstaterar Norrköpings kommun som nu fått resultaten av de mätningar som gjorts.

Efter att man för en tid sedan fick stänga Säterdals förskola i Svärtinge på grund av att lösningsmedlet bensen upptäckts i golven, beslutade kommunen att även Slätmons förskola skulle undersökas.

Orsaken var att byggnaderna uppförts ungefär samtidigt av samma entreprenör och nu har alltså misstankarna visat sig stämma. Halterna är dock mycket låga, men lokalen måste ändå saneras.

– Vi har fått resultat som tyder på att det finns mycket låga halter av bensen i golvet på Slätmons förskola, säger Daniel Lindblad, informatör på utbildningskontoret i Norrköping.

Vad betyder det?

– Enligt Ulf Flodin som är överläkare på arbets- och miljömedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping så är de uppmätta nivåerna försumbara.  

Vad kommer ni göra nu?

– Vi måste sanera lokalerna för även när det är sådana här låga halter är bensen ett ämne som vi inte vill ha i den miljön där vi bedriver barnomsorg.

Norrköpings kommun räknar med saneringen ska komma igång före  årsskiftet och man letar nu efter en annan lokal till förskoleverksamheten.