Åtgärder för förbättringar på Römosseskolan

Efter kritik från Skolinspektionen om bland annat kränkande behandling av elever och att pojkar tycks ha fått bättre betyg än flickor prestenterades under fredagen Römosseskolans åtgärdsprogram.

Enligt åtgärdsprogrammet håller skolan utbildningar för lärare i betygssättning, och betygsstatistiken ska följas upp om det finns avvikelser.

Skolan ska även på olika sätt arbeta för respektfulla relationer mellan lärare och elever.

Skolinspektionen skall nu ta ställning till om de är nöjda med skolans åtgärder eller ej.

Römosseskolan är en fristående grundskola med muslimsk inriktning i Angered.