Omfattande våld på Fredens skola

1:30 min

Lärarna på den sedan i torsdags stängda Fredens skola i Kortedala, blev vid flera tillfällen slagna av eleverna. Det framkommer av dagboksanteckningar och rapporter som P4 Göteborg tagit del av.

"När jag var ute som rastvakt på gården började en elev i årskurs fyra slå de mindre barnen. Jag pratade med honom och skickade sedan ut honom  ut från gården. Då försökte han komma tillbaka genom att klättra över stängslet. Medan han stod där gick jag fram och än en gång försökte få honom att gå till skolan började han säga fula ord till mig innan han helt plötsligt ger mig en örfil över vänstra kinden"

Så står det i en dagboksanteckning från en av lärarna på Fredens skola i Kortedala som i torsdags stängdes av Skolinspektionen. Totalt finns det uppemot tjugo anteckningar från mitten av september och framåt, som alla handlar om våld mot elever eller lärare.

2011-09-20 Förmiddag

"Eleven B i klass sex är i korridoren i stället för i sin klass. Han går från dörr till dörr och sparkar hårt mot dessa. Jag uppmanar honom att sluta, utan resultat...Jag springer ifatt honom och tar honom i armen och försöker få honom att sluta, varvid han angriper mig så jag måste skydda mig mot slag"

Anteckningarna vittnar om omfattande våld och kränkningar. Bara under en dag kunde det ske uppemot fem kränkande eller våldsamma händelser.

Men flera föräldrar har ändå blivit överraskade över Skolinspektionens beslut.

Hanah Abu Al Chay, som hade en 9-årig son på skolan, visste inte att läget var så allvarligt. Och för hennes son är det andra gången han byter skola, på grund av en för våldsam skolmiljö.

– Jag hoppas bara att han trivs på nästa skola. Att det finns lärare som tar hand om honom om någon slår honom eller mobbar honom, säger hon.

Samir Bezzazi
samir.bezzazi@sverigesradio.se