Tunnel klar först år 2011

Hallandåsbygget försenas troligen två år till

Det stoppade tunnelbygget genom Hallandåsen försenas nu sannolikt i ytterligare två år. Eftersom regeringen fortfarande inte har kunnat ge ett slutligt besked om tågtunnlarna ska byggas färdigt eller inte, får nu hela upphandlingsförfarandet göras om från början. De anbud som togs in i vintras från företag som kan tänka sig att bygga tunnlarna färdigt går ut den 9 juli. Tunnlarna kan nu tidigast vara klara år 2011. Enligt de allra första planerna skulle tågen ha börjat rulla genom tunnlarna under slutet av 90-talet men ännu är bara en tredjedel färdigbyggt.