Alltid Nyheter i Sveriges Radio

Vi var några som föreslog det redan för ett par år sedan: en nyhetskanal från Sveriges Radio. Måndagen den 3 oktober klockan 6:58 blir det verklighet – i fyra månader till att börja med. Då startar Alltid Nyheter sina sändningar på nätet och i mobilen.

Tune in!

År 2009 drog vi igång det största utvärderings- och utvecklingsprojektet för nyhetsverksamheten som hittills genomförts i Sveriges Radio. Nyhetsutredningen bestod av två projektledare (undertecknad och Vetenskapsradions dåvarande chef Per Hylén) och en arbetsgrupp på sju personer. Därutöver var närmare 50 personer direkt inblandade i olika underarbetsgrupper och ytterligare 50 medarbetare var indirekt involverade som referenspersoner.

En mängd slutsatser drogs och flera förändringsprojekt föreslogs. Det tydligaste exemplet har varit den nya nyhetssajten som lanserades våren 2010.

Men mer är på gång: Per Hylén har hand om genomförandearbetet i hela SR och många förändringar kommer att göras det närmaste året. Jag skriver mer om dessa nyheter här i redaktionsbloggen under hösten.

Den publikundersökning vi gjorde inom ramen för nyhetsutredningen sa att närmare hälften av de tillfrågade var mycket eller ganska intresserade av att lyssna på en nyhetskanal producerad av SR. Även i samband med fokusgruppsgenomgångarna kom det frågor från lyssnare som undrade varför public serviceradion inte har en nyhetskanal.

Och på måndagen klockan 6:58 möter alltså den 22 man starka redaktionen publiken i ett fyra månader långt försök. Projektledaren Markus Boger, ledig från jobbet som kanalchef vid P4 Örebro, har sagt att kanalen ska vara en experimentverkstad där både nytt tilltal, ny teknik och nya urval ska testas för att sedan eventuellt sprida sig till övriga företaget.

Om försöket faller väl ut hoppas jag och många med mig att kanalen ska permanentas. Detta kan dock inte ske utan utvärdering och nödvändigt budgetkalkylerande. Ett eventuellt beslut lär därför ligga åtminstone ett år framåt i tiden.

Alltid Nyheter är ett samarbete mellan nyhetsredaktionerna i Sveriges Radio. Ekot har deltagit i styrgruppsarbetet och förberedelserna. Våra medarbetare kommer från och till att höras i kanalen.

Alltid Nyheters medarbetare önskas härmed Lycka Till!

Michael Österlund
Nyhetschef