Sänkt krogmoms osmaklig satsning

1:51 min

Det är fel att satsa på sänkt krogmoms, samtidigt som många i Sverige är hemlösa och barn fortfarande vräks. Det ovanliga utspelet gör ledningen och forskare vid Lunds universitet i ett brev till politikerna.

– Det blir lite utmanande att vi som har det bra ska äta lite mer och billigare, samtidigt som man väljer att inte göra något alls åt den stora hemlöshet som finns i Sverige, säger Per Eriksson, rektor för Lunds universitet.

 Är det ett universitets uppgift att ta så här tydlig ställning?

 – När man har kunskap om ett område och ser att det finns vägar att gå, då har man ett ansvar att påtala det, säger Per Eriksson.

 I ett brev till barn- och äldreminister Maria Larsson och till socialutskottets ledamöter för Lunds universitet fram kritiken att satsningarna i budgetpropositionen på hemlösa och särskilt på barn som lever i hemlöshet är alltför små. I stället för åtta miljoner kronor vill universitetet att man satsar en miljard. Regeringens ambitioner i arbetet mot hemlöshet ifrågasätts.

– Jag konstaterar att man saknar en sammanhållen strategi för att bekämpa svensk hemlöshet, säger Hans Swärd, professor i socialt arbete vid Lunds universitet som forskat mycket kring hemlöshet.

Hans Swärd anser att modellen Bostad först bör prövas storskaligt i landet. Den går ut på att först ordna bostad till den hemlöse, och sedan sätta in hjälp för att lösa övriga problem.
Att över 600 barn vräktes förra året är inte heller acceptabelt, och där vill Hans Swärd se en lagändring. Enligt honom visar forskning och historiska erfarenheter att det går att komma tillrätta med hemlösheten.

– När vi har infört en generell socialpolitik och när vi har byggt bostäder, så har vi på ett radikalt sätt fått ner hemlöshetstalen, så det är ingen olöslig fråga, säger Hans Swärd.