Bidrag till Teaterfest för döva

Önnestad Folkhögskola får hjälp att arrangera teatermöte.
Kulturnämnden inom Region Skåne har beviljat Önnestads folkhögskola utanför Kristianstad ett bidrag på 180.000 kronor. Pengarna ska gå till det internationella projektet Teaterfestival för döva. Den 9 till 12 augusti möts teaterintresserade ungdomar som vill använda teckenspråket som sceniskt uttrycksmedel.