Grekisk kris fortsätter pressa finansmarknaderna

1:54 min

Det har varit fortsatt press nedåt på finansmarknaderna även i dag, samtidigt som eurozonens finansministrar försöker hitta lösningar.

En av många kontrollstationer pågår just nu i Luxemburg, när eurozonens finansministrar träffas för att diskutera Grekland.

Det finns nya stötestenar att ta sig förbi, eftersom en av dagens negativa nyheter visar att Grekland inte har lyckats leva upp till ett av villkoren för att få fortsatt stöd från kreditorerna.

Underskottet beräknas bli 8,5 procent av BNP i år, trots kraftiga nedskärningar, och det betyder att Greklands regering behöver två miljarder euro till, utöver de åtta miljarder euro som det akuta behovet är, för att klara finanserna året ut.

Det är just de åtta miljarderna som euroministrarna diskuterar i dag, och som krävs i stort sett omedelbart för att löner och pensioner ska kunna betalas nu.

Trojkan bestående av IMF, ECB och EU kräver att budgetunderskottet ska vända ner och nå 6,5 procent nästa år. Grekerna tror att de når 6,8 procent 2012.

Alla 17 euroländer ska godkänna det utvidgade stödpaketet på 440 miljarder euro och det är ytterligare en av stötestenarna.

I dag har 14 sagt ja. Pengarna kommer i första hand att gå till att rädda ett antal banker som är illa ute. Det gäller fler än grekiska banker.

Även i dag har negativa nyheter alltså dominerat. Finansmarknaderna har reagerat på det med att sänka kurser och räntor igen. Euron har nått sitt lägsta värde mot dollarn sedan i början av året.

Börserna i USA som föll kraftigt i fredags är mer avvvaktande än så länge.

Nästa viktiga hållpunkt i det politiska systemets krishantering är G20-mötet i Paris den 14 och 15 oktober, men fram till dess finns det några smärre kontrollstationer, bland annat ska de tre återstående länderna förmås att säga ja.

Ungefär vid den tidpunkten beräknas pengarna i den grekiska statskassan ta slut.