Krav på hyreshöjningar

1:37 min

Nu i veckan startar årets hyresförhandlingar i Göteborg. Först på plan är det kommunala bostadsbolaget Poseidon som i år kräver hyreshöjningar på upp till fem och en halv procent. De privata Fastighetsägarna ligger inte långt efter och kräver upp till fem procent i år.

– Det känns ju oroligt, framförallt i dessa tider när stora grupper av människor, pensionärer och ensamstående inte får något ekonomiskt  tillskott nästa år.Och då är det rimligt att bostadsbolagen håller igen och  inte har sådana krav, säger Hyresgästföreningens förhandlingsstrateg Göran Moberg.

Bostadsbolagen bör alltså vara återhållsamma i sina hyreskrav tycker Göran Moberg och hänvisar till det försämrade ekonomiska läget i landet.

Men det behöver parterna inte längre ta hänsyn till. Den nya lagstiftningen som trädde i kraft förra året säger att de allmännyttiga bostadföretagen ska drivas enligt affärsmässiga principer, vilket i klartext innebär att även de måste nu gå med vinst .

Och det kommer att märkas i årets hyresförhandlingar, säger Charlotte Andersson chefsjurist på Fastighetsägarna i Göteborg.

Tidigare var det Allmännyttan som satte taket för hyreshöjningar, men nu är det hyresgästernas värderingar som kommer att vara avgörande, säger hon.

– När det inte längre är de kommunala bolagens självkostnader som bestämmer hyran, utan det är affärsmässiga principer som bestämmer hyran då kommer man att se att hyreshöjningar kommer att bli högre där det är störst skillnad mellan vad man betalar och vad man är beredd att betala för standarden, läge, förvaltningskvalitet.

Du nämnde läget. Hur stor betydelse kommer läget att tillmätas?

– Fyrtio procent, kanske.

Kommer läget att få större betydelse framöver är det planen?

– Personligen tror jag det för läget är så viktigt.

Maria Wendehög
maria.wendehog@sr.se