Barents

"Hot spots" bort från Barentskartan

1:39 min

Snart kan ett av de 42 mest förorenade områdena i Barents strykas från listan över så kallade "hot spots", det vill säga mycket förorenade områden.

Den senaste listan över så kallade hot spots är från 2004 och alla 42 ligger i Ryska delen av Barentsregionen.

Det handlar om mycket förorenade områden, till exempel omkring gruvor, metallurgiska fabriker och olika pappersbruk.

Nu tror sig Barentsrådets arbetsgrupp snart kunna stryka ett eller fler av de 42 områdena från listan.

Henrik Forsström från nordiska miljöinvesteringsbolaget NEFCO, tillika ledamot i Barentsrådets arbetsgrupp för miljöfrågor, berättar att attityden till miljöfrågor har förbättrats i Ryssland:

– Om vi bara går några år tillbaka i tiden, så var det inte uppenbart att alla företag var medvetna om att de var en "hot spot" eller ens ville erkänna det. Det är nog en allmän utveckling i Ryssland att man vill beakta de här aspekterna och det finns anledning att se framtiden an med tillförsikt, säger Henrik Forsström.

Sverige är ordförande för Barentsrådets miljögrupp 2010-2011. Som ordförande vill Sverige fortsätta samarbetet med ideella miljöorganisationer och ursprungsbefolkningarna.

Som observatör i miljögruppen deltar Anna Prahkova, representant för en organisation för ryska minoritetsfolk, bland andra samerna.

– Det här är viktiga frågor för alla gemensamt och för alla fyra länderna. Det är bra att vi får vara med och diskutera ansvaret för miljön i Barents och i sameland, säger Anna Prahkova, som själv är same.

Hon betonar att ansvaret inte bara ligger på regeringsnivå eller på myndigheterna, utan att människorna som bor där måste bli bättre informerade och medvetna om framtiden. Det är också viktigt att industriell verksamhet balanseras och att minska påverkan i miljön.

– Om vi lyssnar på varandra och inte bara pratar, så går det att förändra, säger Anna Prahkova.