Karlshamn

Snart byggs det ut på Östra Piren

Det blir en arkitektbyrå i Karlshamn som ska rita utbyggnaden av Netport på östra Piren i Karlshamn. 1 200 kvadratmeter ska bebyggas i den femte etappen och bygget ska stå klart 2014.

På Östra piren finns redan stora fastigheter men arkitekten Anders Törnkvist tänker att utbygget ska se lite annorlunda ut:

– Det är inte så att det kommer att likna detta, säger han, när han står på Östra piren.

– Det är vår intention att det ska vara byggnader med särart och det är inte för att det ska vara annorlunda eller konstigt. Det är mer för att det ska vara sprunget i högre utsträckning ur den här platsen, säger Anders Törnkvist.

Frank Luthardt
frank.luthardt@sr.se