S-satsning mot ungdomsarbetslösheten

1:38 min

Efter en turbulent vecka med Socialdemokraternas nya ledarduo, ordföranden Håkan Juholt och ekonomiske talespersonen Tommy Waidelich, på kollisionskurs med riksdagsgruppen, klubbades skuggbudgeten i eftermiddags.

Den innehåller bland annat förslag på en kostsam reform för minskad ungdomsarbetslöshet, sade Håkan Juholt.

-- Vi kommer med ett generationsväxlingsprogram, som kommer att kosta oerhört mycket pengar där det finns områden där vi behöver genomföra generationsväxling, och det har vi tagit fram pengar för att göra. Det kommer att ge väldigt många ungdomar riktiga jobb med avtalsenliga löner.

När Håkan Juholt talar om att s-riksdagsgruppen "tagit fram" en massa pengar för att bekämpa ungdomsarbetslösheten, så är det framför allt bland de sänkta arbetsgivaravgifterna för ungdomar som pengarna hittats.

Alliansregeringen har i ett par steg sänkt de sociala avgifter som arbetsgivarna betalar för ungdomar under 26 år. Det har kostat mer än 15 miljarder, men kritiserats för att inte leda till de nya jobb som var tanken. Nu föreslår socialdemokraterna alltså att de pengarna ska användas på andra sätt för att minska ungdomsarbetslösheten.

Utbildning, satsningar på byggande och infrastruktur är några förslag som förts fram den senaste tiden. I morgon kommer de sista pusselbitarna att presenteras.

Att medieintresset för den socialdemokratiska skuggbudgeten blev så stort den här gången, trots att det är tre år till nästa val, berodde på partiets svårigheter att enas om den. Håkan Juholt förklarade, efter det tredje budgetmötet med riksdagen som avslutades i eftermiddags med rungande applåder, att tumultet berott på hans nya ledarstil.

– Med mig som ordförande kommer det att bli mer av diskussion och debatt och samtal. De som tror att partier kan låsa in sig, låta reklambyråer skriva politiken och sedan dela ut den, de partierna har inte framtiden för sig. Den här budgeten har vi skrivit tillsammans och det är väldigt starkt.