Svårt att fatta politiska beslut i det nya Irak

1:58 min

Återuppbyggnaden i Irak hindras av ett politiskt system, som gör det svårt att fatta beslut. Irak fungerar inte som en nation, säger Muayed Teyib Ahmad, kurdisk parlamentsledamot med bakgrund i Sverige. Han är talesman för den kurdiska fraktionen i parlamentet.

– Det finns ett land som heter Irak, men vi har fortfarande inte en nation som heter irakisk nation

Muayed Teyib Ahmad är författare och journalist. Han ingick i den kurdiska motståndsrörelsen och flydde 1983 till Sverige. För 15 år sedan flyttade han tillbaka. Nu sitter han i parlamentet i Irak.

Motsättningarna mellan den arabiska och kurdiska delen av Irak är bara en av anledningarna till det splittrade Irakiska landskapet, säger Muayed Teyib Ahmad.

Det tog tio månader efter parlamentsvalet i fjol innan det gick att bilda en regering. Nu sitter alla fyra intressegrupperingar i regeringen, regering och opposition i ett. Ofta är det oändliga förhandlingar, istället för beslut, men det är nödvändigt, säger Muayed Teyib Ahmad.

– Alla kurder är samlade i en politisk kraft, shiamuslimerna har ett annat och sunnimuslimerna ett annat. Vi kan inte ha regering och opposition i Irak, utan alla måste vara del av regeringen.

I Bagdad är det tydligt att väldigt lite händer. Gatorna håller på att rasa ihop, transportsystemen fungerar inte och elen slocknar flera gånger om dagen. Soldater, stridsvagnar och vägspärrar med pansarbilar är en del av gatubilden.

En av de politiska frågorna är om de kurdiska områdena ska bilda ett självständigt Kurdistan eller fortsätta att vara en del av Irak. Muayed Teyib Ahmad kan tänka sig det senare, under förutsättning att utvecklingen går åt rätt håll, säger han.

– Vi accepterar att bo i ett enat och demokratiskt Irak, som har respekt för mänskliga rättigheter och nationella rättigheter för alla.