Moody's sänker Italiens kreditbetyg

Kreditvärderingsinstitutet Moody´s har nedgraderat Italiens kreditbetyg och varnar dessutom för negativa framtidsutsikter. Skälet är eurozonens skakiga finanser. Italien är det senaste landet som får betala allt mer för sina utlandslån.

Moody´s flaggade redan den 17 juni för att Italiens kreditbetyg skulle graders ner och nu kom alltså bekräftelsen. Formellt handlar ett kreditbetyg om vilken ränta som ett lands statsobligationer med lång löptid, ofta 10 år, ska ha.

Den omedelbara konsekvensen är att den italienska staten får betala en högre ränta när den lånar, det vill säga när andra länder och banker köper obligationerna.

Italien är ett av länderna i bosktavskombinationen PIIGS som består av Portugal, Italien, Irland, Grekland och Spanien. Det är dessa länder som är kärnan i eurokrisen och skuldproblemen i eurozonens sjutton länder.

Grekland är allra värst ute. När Grekland vill låna i utlandet måste landet betala 25 procent i ränta. Den räntenivån visar vilken hög risk det är att låna pengar till Grekland. I tekniska termer är Grekland i statskonkurs.

Nu är det fokus på Italien när Moody´s sänker betyget i tre steg, från A2 till Aa2. Med utsikt för ytterligare en sänkning. Räntan som Italien får betala höjs troligen från dagens ungefär 6 procent.

Av PIIGS-länderna är det Italien och Spanien som har lägst risk, alltså ränta, båda kring 6 procent. Irland ligger på 8,5 procent, Portugal på nära 12 procent och Grekland på 25 procent.

Greklands statsskuld är på väg mot 170 procent av BNP. Italiens statsskuld är på väg mot 120 procent. I genomsnitt ligger den offentliga skuldsättningen i eurozonen på strax under 90 procent. Sveriges skuld är ungefär 30 procent.

När länder når höga nivåer i skuldsättningen måste de börja spara och det kan normalt ske endast genom att minska på utgifterna vilket leder till nedskärningar och färre anställda. Det sker i Grekland under våldsamma protester och i Italien har premiärminister sagt att hans regering är fast besluten att nå sina budgetmål.

Eftersom det är bankerna som är blodomloppet i alla ekonomier så är det också bankerna som tar stötarna om det smäller.

I dag har för övrigt Spanien meddelat att spansk ekonomi troligen får en positiv tillväxt både det tredje och det fjärde kvartalet i år och att risken för recession därmed minskar, enligt finansminister Elena Salgado i en intervju i spanska Radio Onda Cero.