eskilstuna

"Personalhälsa beror på organisation"

1:04 min

Det finns ett tydligt samband mellan arbetsgivarens sätt att organisera verksamheten och personalens hälsa och sjukfrånvaro. Det visar aktuell forskning i folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola.

Ny forskning från Mälardalens högskola visar att kommuner som satsar på hälsofrämjande arbete får friskare personal och att systematiskt använda företagshälsovården får enligt undersökningen de anställda att må bättre.

Ingemar Åkerlind som är professor i folkhälsovetenskap på Mälardalens högskola säger att det är viktigt att kommunerna satsar på hälsa.

– Det har stor betydelse. Vår undersökning visar att de skillnader som finns i sjukfrånvaro i kommunerna är tydligt kopplad till hur mycket mn satsar på hälsofrämjande åtgärder, säger professor Ingemar Åkerlind på Mälardalens högskola,

I en enkät har arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg av äldre och funktionshindrade i 60 slumpvis utvalda kommuner, besvarat hur de arbetar med verksamhetsstyrning samt arbetsmiljö- och hälsofrågor. De representerade alla kommuntyper utom de tre storstäderna. Det finns stora regionala skillnader i sjukfrånvaron bland landets kommunanställda inom vård och omsorg.

– Men det beror inte på kommunens storlek, skattesats eller hur många anställda varje chef har under sig. Det som har betydelse är att det finns ett organisatoriskt stöd för ett hälsofrämjande arbete och ett brett utbud av hälsoaktiviteter, framhåller Ingemar Åkerlind.

Ingemar Åkerlinds råd till arbetsgivare är att bedriva ett medvetet och aktivt hälsofrämjande arbete både genom individinriktade insatser och genom organisatoriskt stöd.

Alla kommuner i undersökningen är anslutna till företagshälsovård, men de som har rutiner för att ta itu med speciella problem med hjälp av företagshälsovården, och dessutom följer upp insatserna, har bättre hälsa bland personalen.

– De som använde företagshälsovården på ett mer ambitiöst sätt, som en resurs, har lägre sjukfrånvaro. Ett avtal som bara ger anställda rätt att gå till företagshälsovården räcker inte. Företagshälsovården måste användas även som konsult och verksamhetsutvecklare, anser Ingemar Åkerlind.