Socialdemokratiska skuggbudgeten

Den första skuggbudgeten med ny socialdemokratisk ledning har stora skatteförändringar, höjd alkoholskatt och högre skatt för höginkomsttagare. Dessutom pengar till järnväg, tunnelbana och broförbindelser. RUT och ROT avdragen halveras.

– Det ska bli slut på slöseriet på skattemedel som ska användas i omsorg, sjukvård och skola. Skattemedlen måste användas till det skattebetalarna avsåg, säger Håkan Juholt vid presentationen i riksdagen.

– Vi lägger ett omfattande paket för att rusta bostäder och infrastruktur. Det är direkt tillväxthämmande att vi inte investerar i järnvägar. Vi har ett program för ombyggnad av miljonprogrammets bostäder, men också nybyggnation av bostäder.

– Sverige ska inte längre vara ett land där sjuka ska leva i fattigdom. Orättvisan mellan pensionärer och löntagare ska upphöra. Pension är uppskjuten lön, säger Håkan Juholt.

– Vi måste ta ansvar för de som kommer bo i landet efter oss. Den socialdemokratiska välfärdsmodellen ska finnas kvar framöver. På så sätt investerar vi i dem som bor här idag, men också de som kommer efter oss.

Tommy Waidelich tar över ordet i riksdagen och börjar tala om det ekonomiska läget i världen och i Sverige.

– Det vi har nu är egentligen en förlängning av den finanskris vi hade 2008. Men vi kan inte genom penningpolitiken nu stimulera som då med en styrränta på högre nivå.

– Våra stora handelspartners, euron och dollarn har en svag ställning och därför kan vi inte heller använda vår valuta som draghjälp.

– Det finns inte samma utrymme för stimulanser den här gången, som då, säger Waidelich.

Han tar också upp obalanserna på bostadsmarknaden där bostadspriserna ökat mer än de disponibla inkomsterna under en lång period och mer än i övriga världen.

– Vi står inte lika väl rustade nu och vi har en minoritetsregering, som måste söka stöd i riksdagen.

– Jag ser en risk att krisen blir långvarig.

– Vi har samma utrymme som i budgeten 2012 för ofinansierade reformer.

– Vi har ett starkare finansiellt sparande än regeringen.

– Totalt sett har vi en förstärkning på över en miljard för hela den offentliga sektorn, säger han.

– Vi vill ha en beredskap för om krisen förvärras ytterligare och då vill vi stimulera konsumtionen och särskilt följa kommunernas ekonomi, säger Waidelich.

– Kunskapsbaserad ekonomi, utbildningssatning med 3, 6 miljarder kronor och totalt 2,2 miljarder mer än regeringen när det gäller kompetensutveckling av lärare.

S vill utveckla samarbete mellan universitet och akademier och företagen.

– Det krävs mer av strategisk samverkan mellan stat och företag, totalt 2 miljarder kronor under fyra år.

Ett riskkapitalavdrag för investeringar i onoterade bolag införs.

Dessutom finns en del om urban tillväxt.

S vill bygga ut tunnelbanan i Stockholm med totalt 1,4  miljard kronor.

– Det är viktigt att säga det nu när landstinget ska ta beslut om förlängning av tunnelbanan vid Karolinska.

Järnvägen ska byggas ut med 11, 5 miljarder kronor.

Det ska också bli projektering av strategiska projekt, höghastighetsbanor Stockholm-Linköping-Göteborg.

Hyres och studentlägenheter ska skattestimuleras med totalt fyra miljarder under fyra år.

Statliga lönegarantier för grön upprustning av miljonprogramslägenheter.

Förstärkning till arbetsförmedlingen med 2,8 miljarder kronor, flytta pengar till förmedling från de så kallade jobbcoacherna.

S vill också underlätta för generationsväxlingen när 40-talistgenerationen går i pension.

20 000 träningsplatser för ungdomar, som går jämsides med någon som ska gå i pension vill S ha. Den kommer också offentliga sektorn till del. 8 miljarder kronor satsas.

Det är bättre än nedsättning av arbetsgivaravgiften hävdar Waidelich.

2,4 miljarder till utbildningsvikariat.

Nästa del är välfärdens framtida finansiering.

En tillfällig skattekredit för personer med försörjningsstöd, som börjar arbeta är ett förslag.

Förvärvsavdraget för inkomster över 600 000 skalas ned och pensionärsskatten sänks, för en normal pensionär innebär det över 100 kronor, enligt Waidelich. Det skulle innebära 2000 kronor mindre i lön per månad för den som tjänar en miljon kronor om året, enligt Waidelich.


Skattehöjningen skulle ge staten staten 2,5 miljarder i ökade skatteinkomster 2012.

En rättvisare skattereduktion för hushållsarbete, RUT och ROT sänks till 25 000 per person i skatterabatt och det ska främst gå till barnfamiljer och pensionärer.

– En del av pengarna från dagens ROT styr vi över till nybyggnation, säger Håkan Juholt.

Han hävdar att RUT och ROT inte är en långsiktig lösning för barnfamiljer och pensionärer. På sikt vill S bygga ut barnomsorgen istället.

Arbetsgivaravgiften föreslås sänkas med 3 procentenheter från nästa år på lönesummor upp till 900.000 kronor. Nettokostnaden för detta är 3 miljarder kronor.

Det blir ingen skattereduktion för gåvor.

När det gäller skatter för företag införs riskkapitalavdrag.

Det blir NEJ till moms för restauranger och cateringtjänster.  En generell nedsättning av arbetsgivaravgiften och för mindre företag blir det lägre arbetsgivaravgift. Småföretag ska kunna anställa och har fått det hårdare, enligt S.

Förändringar av skatter i övrigt:

Det blir en vägslitageavgift.

Alkoholskatten höjs, det kommer bli ungefär fyra kronor dyrare per flaska vin, enligt Tommy Waidelich.

En registreringsskatt införs för att stimulera inköp av miljöbilar.

Taken i både A kassa och sjukförsäkring höjs.

Att det blev omarbetning från partiledningens första budgetförslag förnekades av partiets ekonomiske talesman Tommy Waidelich i en intervju i  i morse.