FP-ledningen vill skrota las

1:38 min

Höj taket i arbetslöshetsförsäkringen från 680 till 950 kronor. Det föreslår Folkpartiets styrelse inför landsmötet nästa vecka. Samtidigt föreslås att turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd slopas.

– Det vi i Folkpartiet vill se, det är en kombination av ökad flexibilitet på arbetsmarknaden och mer liberaliserade arbetsrättsregler och samtidigt en bättre trygghet den första tiden när du är arbetslös. Fler ska kunna få 80 procent av lönen genom att man höjer taken under en kortare arbetslöshetsperiod, säger Erik Ullenhag, som lett den arbetsgrupp inom Folkpartiet som tagit fram förslaget om nya regler för a-kassa och anställningsskydd.

Det är den danska modellen med så kalla ”flexicurity”, alltså en kombination av mindre anställningstrygghet och högre ersättning vid arbetslöshet.

Centern fastnade för modellen för flera år sedan och nu alltså även Folkpartiet.

I förslaget, som landsmötet ska ta ställning till nästa vecka föreslås att arbetslöshetsförsäkringen ska vara allmän och ha samma ersättningsnivåer som sjukförsäkringen under de 100 första dagar.

I dagsläget skulle det innebära att den högsta ersättningen höjs från dagen 680 till 950 kronor. Samtidigt föreslås att turordningsreglerna ändras så att det inte längre är anställningstidens längd utan kompetensen som avgör vem som sägs upp vid arbetsbrist.

– I grunden vill vi ersätta ett system där man bara räknar hur länge någon varit på ett företag med ett system där man gör turordningslistor på dem som företaget eller arbetsgivaren behöver bäst, säger Erik Ullenhag.

Även om landsmötet ställer sig bakom förslaget är utsikterna att genomdriva det i Alliansregeringen mycket små. Moderaterna har upprepade gånger sagt att de inte vill ändra på turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd.

– Ju mer man höjer, desto större är risken för att arbetslösheten biter sig fast på en hög nivå. Så man måste vara försiktig, sa finansminister Anders Borg i går om att oppositionspartierna i riksdagen vill höja taket i a-kassan.