Kritik mot provskjutningar

2:17 min

Militärens övningsskjutningar i Göteborgs södra skärgård prövas i Mark- och miljödomstolen. Skärgårdsbor och närvarande politiker är kritiska till de provskjutningar som gjordes när domstolen var på plats.

Miljödomstolen åkte mellan flera öar för att lyssna på salvor från havet utanför.

– Ja, det ger ju en bra bild av hur förhållandena kan vara. För mig är det värdefullt att höra hur det fungerar, eller kan fungera i praktiken i alla fall, sa domstolens ordförande Gunnar Bergelin efter skjutningen på Styrsö.

Men många i domstolens följe tyckte att skjutningar med bara ett vapenslag åt gången inte avspeglar verkligheten.

– Man måste samla in data från många olika platser för att få en bild av hur ljudet studsar och rör sig. Och de skjuter från ett ställe och det är inte en rättvisande bild, sa stadssekreterare Ronnie Ljung, (MP).

Barbro Östlund från Brännö har följt domstolsförhandlingarna i två dagar och tyckte inte heller det var realistiskt.

– Absolut inte, i och med att det bara var en eller två salvor här nere. Det pågår oftast timma efter timma, sa hon.

Vilken är din recension av de här två dagarna med förhandling och syn?

– Lite farsartat, om man ska vara riktigt uppriktig. Men det som varit bra är att alla som har velat har fått chans att komma till tals. Hur mycket synpunkterna beaktas får vi väl se framöver, summerade Barbro Östlund.

På plats var också Göteborgs miljöförvaltning, som gjorde egna ljudmätningar för att jämföra med försvarets beräkningar. Mätte gjorde också försvarspersonal. I Halsvik på Styrsö blev det 75-80 dB nära Gull-Britt Ottossons hus.

– Det går ju aldrig över, det håller ju på hela dan. Det är fasansfullt, alltså, sa hon när hon passerade synen på en hundpromenad.

-- Jag hoppas det tar slut, det räcker med det som varit tidigare.

Skärgårdsbor försöker nu in i det sista peka på brister i beskrivningen av miljökonsekvenser, som spridning av tungmetaller från ammunitionen. Domtolen fick också ta emot en rapport om hälsoeffekter på grund av buller från skärgårdsskjutfält.

Kommunen vill att Försvaret som mest ska få skjuta 50 dagar om året, inte 115, som det överklagade tillståndet säger. Kommunen säger också nej till stora internationella övningar, som kan ge ännu fler skjutdagar. Försvaret säger att man måste träna väpnad strid i skärgårdsmiljö och att det inte finns någon annan plats på västkusten. Och att antalet skjutdagar för det mesta blir mindre än 115.

Miljödomstolen kommer senare att yttra sig till regeringen, som slutgiltigt ska besluta hur mycket det ska få skjutas i södra skärgården.

Roger Blomqvist

roger.blomqvist@sverigesradio.se