LKAB vill utvinna sällsynta dyrbara metaller

1:28 min

Priset på sällsynta jordartsmetaller har stigit med över 1000 procent det senaste året. Gruvföretaget LKAB studerar nu möjligheten att bygga en fabrik för att utvinna de värdefulla ämnena, som finns i avfallsrännan från järnmalmsproduktionen i Malmfälten. Försäljningsvärdet beräknas till omkring 4 miljarder per år.

– Det är en fyndighet av världsklass.

Mängder med små sandkorn, kasserade från järnmalmen, flödar avfallsrännan och landar i en damm som nu ruvar på en stor fyndighet. 

Världens industrier skriker efter sällsynta jordartsmetaller - som behövs för att tillverka datorer, mobiltelefoner, bilar o vindkraftverk.

Kina står för över 95 % av världsproduktionen även i år har landet fortsatt strypa exporten. Sen juli 2010 har priserna skenat med över 1000 procent. 

Det driver förstås på sökandet runt om i världen. Men LKAB har försprång.

– Materialet är redan brutet ur gruvan och upptaget till markytan och det är krossat och malt. Så vi är väldigt snabbt uppe i startblocket för att göra det här, säger teknikdirektör Per-Erik Lindvall.

Vad ser ni för ekonomi i det?

– Ser man till försäljningsvärdet i det här så handlar det om flera miljarder per år. Det kommer inte att vara den dominerande affären i LKAB, men väl ett betydande komplement till den järnmalmsverksamhet som vi har idag, säger Per-Erik Lindvall.

Just nu pågår förstudien. De sällsynta jordartsmetallerna är bundna i mineralet apatit som också är eftertraktat till konstgödsel. Så steg ett är att bygga anläggningar för att tillverka apatit-slig, både i Kiruna och i Malmberget.

– I runda slängar handlar det om en investering på två miljarder. En halv till en miljard per produktionsställe, enligt Per-Erik Lindvall.

Därifrån kan sen sällsynta jordartsmetallerna utvinnas. LKAB undersöker om också en fabrik för det ska byggas eller om slammet ska exporteras. 

– Vi studerar att tillverka det här om det så är möjligt. Men vi ser också över att göra det någon annanstans om det skulle vara mest tekniskt och ekonomiskt fördelaktigt, säger Per-Erik Lindvall.